រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងរដ្ឋសភា San Marino ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យជា ច្រើន


រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងរដ្ឋសភា San Marino ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យជា ច្រើន - ảnh 1
រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងរដ្ឋសភា San Marino ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យជាច្រើន (Image: VNA)

(VOVworld) – ក្នុងដំណើទស្សនកិច្ចការងារនៅសាធារណៈរដ្ឋ San Marino នាថ្ងៃទី
១១ ឧសភា គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាវៀតណាមដឹកនាំដោយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ វប្បធម៌អប់រំយុវជននិងកុមារជំទង់ លោក Le Nhu Tien បានជួបធ្វើការនិងផ្លាស់ប្តូរបទ ពិសោធន៍ជាមួយគណៈកម្មការអំពីបណ្ដាបញ្ហាដូចជា​៖  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ រដ្ឋបាលសាធារ
ណៈ កិច្ចការពារជនស៊ីវិល ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សារ ខេត្ត យុត្តិធម៌ អប់រំ វប្បធម៌ ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ជាដើម។ លោក Le Nhu Tien មានគោល
បំណងថា៖ រដ្ឋសភានៃភាគីទាំង ២ នឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងលើ គ្រប់វិស័យនាពេល
ខាងមុខឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ