រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងលៃទុកពេលវេលា ៣ ថ្ងៃ សើម្បីសួរដេញដោលប្រមុខផ្នែកនីមួយ។

(VOVWORLD) -នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៤ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងលៃទុកពេលវេលា ៣ ថ្ងៃ ដើម្បីសួរដេញដោល និងឆ្លើយសំណួរដេញដោល។
រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងលៃទុកពេលវេលា ៣ ថ្ងៃ សើម្បីសួរដេញដោលប្រមុខផ្នែកនីមួយ។ - ảnh 1រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងលៃទុកពេលវេលា ៣ ថ្ងៃ សើម្បីសួរដេញដោលប្រមុខផ្នែកនីមួយ។ 

នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៤ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងលៃទុកពេលវេលា ៣ ថ្ងៃ ដើម្បីសួរដេញដោល និងឆ្លើយសំណួរដេញដោល។ នេះគឺបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែករួមមាន៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ  ទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋ  រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ  ប្រធានតុលាការកំពូល។នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតក៏នឹងឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនផងដែរ។ នេះគឺជាព័ត៌មានដោយប្រធានខុទ្ធកាស័យរដ្ឋសភា អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា លោក Nguyen Hanh Phuc ផ្ដល់ក្នុងសន្និសីទ ព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី ៩វិច្ឆិកា។

ចំណុចថ្មីក្នុងសកម្មភាពសូរដេញដោលលើកនេះគឺបន្ទាប់ពីការសួរដេញដោល រដ្ឋសភានឹងចេញសេចក្តីសំរេចចិត្ត ហើយ សេចក្តីសំរេចចិត្ត រដ្ឋសភានឹងឃ្លាំមើលឲ្យដល់ទីបញ្ចប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ