រដ្ឋសភាស្តាប់គម្រោងច្បាប់ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ (ធ្វើវិសោធន៍កម្ម)

(VOVWORLD) -បន្តកម្មវិធីធ្វើការងាររបស់រដ្ឋសភា នាល្ងាចថ្ងៃទី ៦ មិថុនា រដ្ឋសភាបានស្តាប់របាយការស្ដីពីគម្រោងច្បាប់ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ (ធ្វើវិសោធន៍កម្ម) និងពិភាក្សាលើខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគម្រោងច្បាប់ឆ្មាំ។
រដ្ឋសភាស្តាប់គម្រោងច្បាប់ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ (ធ្វើវិសោធន៍កម្ម) - ảnh 1រដ្ឋសភាស្តាប់គម្រោងច្បាប់ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ (ធ្វើវិសោធន៍កម្ម) 

បន្តកម្មវិធីធ្វើការងាររបស់រដ្ឋសភា នាល្ងាចថ្ងៃទី ៦ មិថុនា រដ្ឋសភាបានស្តាប់របាយការស្ដីពីគម្រោងច្បាប់ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ (ធ្វើវិសោធន៍កម្ម) និងពិភាក្សាលើខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគម្រោងច្បាប់ឆ្មាំ។ របាយការពិនិត្យមើល គម្រោងច្បាប់ ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ(ធ្វើវិសោធន៍កម្ម)បានអះអាងថាការការធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះច្បាប់ការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០៤ គឺចាំបាច់ណាស់ គឺសំដៅបន្តសម្រេចរួចរាល់មូលដ្ឋានគតិយុត្តព្រមៗគ្នា ឯកភាពគ្នាចំពោះរាល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រង ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើជាដើម។ នៅក្នុងពេលធ្វើការងារនេះ អង្គប្រជុំក៏បានផ្ដល់មតិចំពោះគម្រោងច្បាប់ឆ្មាំផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ