រដ្ឋសភាសួរដេញដោលប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូលលោក Nguyen Hoa Binh

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានដំណើរការសួរដេញដោល ប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូល លោក Nguyen Hoa Binh ស្ដីអំពីដំណោះស្រាយលើកកំពស់គុណភាពការងារជំនុំជម្រះ ការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ជួរកម្មាភិបាល មន្ត្រីនៃផ្នែកតុលាការប្រជាជន។
រដ្ឋសភាសួរដេញដោលប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូលលោក Nguyen Hoa Binh - ảnh 1 រដ្ឋសភាសួរដេញដោលប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូលលោក Nguyen Hoa Binh

បន្តរបៀបវារះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានដំណើរការសួរដេញដោល ប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូល លោក Nguyen Hoa Binh ស្ដីអំពីដំណោះស្រាយលើកកំពស់គុណភាពការងារជំនុំជម្រះ ការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ជួរកម្មាភិបាល មន្ត្រីនៃផ្នែកតុលាការប្រជាជន។

          នារសៀលថ្ងៃដដែល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc នឹងឆ្លើយសំនួរដេញដោលរបស់សមាជិក សភាស្ដីអំពី បណ្ដាបញ្ហាដែលទាក់ទិនដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ