រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit

14 មិនា 2017 - 14:07:21


រដឋសភាអងគលេសអនមតលើគរោងចបាបសតព brexit  hinh 0
រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit (VNA)

(VOVworld) – នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី​ ១៣ មិនា តាមម៉ោងវៀតណាម រដ្ឋសភា
អង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតអំពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) របស់
អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបើកចេញឱកាសជាផ្លូវការ
សំរាប់ រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May ជូនដំណឹង
ឲ្យបណ្ដា ថ្នាក់ដឹកនាំ EU អំពីផែនការចាកចេញពីប្លុក។ មុននោះ នាថ្ងៃដ
ដែល សមាជិក សភាជាន់ទាបអង់គ្លេសនានាក៏បានឯកភាពបដិសេធ
ការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុង គំរោងការណ៍ Brexit ដែលព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យ
បំពេញបន្ថែមនាដើមខែមិនា នេះ៕ 

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ និងទូរស័ព្ទចំនួន ២២៤ របស់មិត្តអ្នក ស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន​ ៤១ លើពិភព លោក។ ក្នុងនាទីប្រអបសំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសា ខ្មែរសូមឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោក អ្នកនាង រនាត​ T’rung តាមសំណើរ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជប៉ុន លោក Ichikawa Momonosuke ដែលមានគោលបំណង ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម​។

អានបន្ថែម