រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit

14 មិនា 2017 - 14:07:21


រដឋសភាអងគលេសអនមតលើគរោងចបាបសតព brexit  hinh 0
រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit (VNA)

(VOVworld) – នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី​ ១៣ មិនា តាមម៉ោងវៀតណាម រដ្ឋសភា
អង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតអំពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) របស់
អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបើកចេញឱកាសជាផ្លូវការ
សំរាប់ រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May ជូនដំណឹង
ឲ្យបណ្ដា ថ្នាក់ដឹកនាំ EU អំពីផែនការចាកចេញពីប្លុក។ មុននោះ នាថ្ងៃដ
ដែល សមាជិក សភាជាន់ទាបអង់គ្លេសនានាក៏បានឯកភាពបដិសេធ
ការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុង គំរោងការណ៍ Brexit ដែលព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យ
បំពេញបន្ថែមនាដើមខែមិនា នេះ៕ 

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

” Ba Na Hills”មណ្ឌលទេសចរណ៍លំហែកាយនិងលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងដាណាំង

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត ​​ណាម​ទទួលបានសំបុត្រជាង២០០​មក ពីប្រទេសចំនួន៤២​លើទូទាំង ពិភព លោក។ ​​សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែល បាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើង ខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រ​អប់​សំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពី​” Ba Na Hills”នៅទី ក្រុងដាណាំង (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម)

អានបន្ថែម