រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit


រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit  - ảnh 1
រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីពី Brexit (VNA)

(VOVworld) – នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី​ ១៣ មិនា តាមម៉ោងវៀតណាម រដ្ឋសភា
អង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតអំពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) របស់
អង់គ្លេសឬហៅថា Brexit។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបើកចេញឱកាសជាផ្លូវការ
សំរាប់ រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May ជូនដំណឹង
ឲ្យបណ្ដា ថ្នាក់ដឹកនាំ EU អំពីផែនការចាកចេញពីប្លុក។ មុននោះ នាថ្ងៃដ
ដែល សមាជិក សភាជាន់ទាបអង់គ្លេសនានាក៏បានឯកភាពបដិសេធ
ការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុង គំរោងការណ៍ Brexit ដែលព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យ
បំពេញបន្ថែមនាដើមខែមិនា នេះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ