រដ្ឋសភាអនុម័តទៅលើច្បាប់រុក្ខកម្ម

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា ដោយមានសម្លេងគាំទ្រជាច្រើន រដ្ឋសភាវៀតណាម បានអនុម័តទៅលើច្បាប់រុក្ខកម្ម។ រុក្ខកម្មបានកំណត់អំពីការគ្រប់គ្រង ការពារ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រើប្រាស់ព្រៃឈើ កែច្នៃនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលព្រៃ។  
រដ្ឋសភាអនុម័តទៅលើច្បាប់រុក្ខកម្ម - ảnh 1រដ្ឋសភាអនុម័តទៅលើច្បាប់រុក្ខកម្ម 

បន្តរបៀបវារះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា ដោយមានសម្លេងគាំទ្រជាច្រើន រដ្ឋសភាវៀតណាម បានអនុម័តទៅលើច្បាប់រុក្ខកម្ម។ រុក្ខកម្មបានកំណត់អំពីការគ្រប់គ្រង ការពារ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រើប្រាស់ព្រៃឈើ កែច្នៃនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលព្រៃ។ ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋចំពោះវិស័យរុក្ខកម្មច្បាប់បានបែងចែកការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋស្ដីអំពីរុក្ខកម្ម និងនីតិប្រតិបត្តិរបស់រុក្ខាភិបាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ