រដ្ឋសភាអាមេរិកដំឡើងផែនការបោះឆ្នោតឡើងវិញលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាក់ទិនដល់TPP

រដ្ឋសភាអាមេរិកដំឡើងផែនការបោះឆ្នោតឡើងវិញលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាក់ទិនដល់TPP - ảnh 1
រដ្ឋសភាអាមេរិកដំឡើងផែនការបោះឆ្នោតឡើងវិញលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់
ទាក់ទិនដល់TPP(រូបថតៈ AFP/TTXVN)


(VOVworld)-ក្នុងជំហាន១ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការប្តេជ្ញាជម្រុញរាល់ការចរចារអំពី កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP) នាថ្ងៃទី១៧មិថុនា មជ្ឈដ្ឋានអ្ន​ក
តាក់ តែងច្បាប់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឲ្យដឹងថា នឹងនាំសេចក្តី
ព្រាងច្បាប់ទាក់ទិនដល់TPPទៅបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ គោល
ការរបស់អ្នកតាក់តែងច្បាប់គឺ គណបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបែងចែកជាពីរច្បាប់
គឺ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ជម្រុញពាណិជ្ជកម្ម (TPA)និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រូវ
និង ជួយឧបត្ថម្ភពាណិជ្ជកម្ម​(TAA) ហើយយកមកបោះឆ្នោតដោយឡែក។ ប្រ
ធានា ធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ក៏មានផែនការជួបជាមួយថ្នាក់ដឹក
នាំនៃ គណៈបក្សទាំងពីរសំដៅចលនាបញ្ចុះបញ្ចូល។ ប្រធានសភាជាន់ទាប
សមាជិក សភា John Boehner ក៏កំពុងអនុវត្តយុទ្ធនាការចលនាសម្រាប់គោល
ការណ៍ នេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ