រណសិរ្សមាតុភូមិបង្កើនការងារឃ្លាំងមើលអំពីសីលធម៌របស់កម្មាភិបាល បក្ខជន

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសិទផ្តល់មតិចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិនិងអង្គការនយោបាយ-សង្គម ចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលសីលធម៌សំរាប់ប្រមុខរដ្ឋបាលគន្លឹះ 
រណសិរ្សមាតុភូមិបង្កើនការងារឃ្លាំងមើលអំពីសីលធម៌របស់កម្មាភិបាល បក្ខជន - ảnh 1

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសិទផ្តល់មតិចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិនិងអង្គការនយោបាយ-សង្គម ចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលសីលធម៌សំរាប់ប្រមុខរដ្ឋបាលគន្លឹះ កម្មាភិបាលនិងបក្ខជន។ លោក Nguyen Viet Chuc សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមអះអាងថា:

“ការបំប៉ន់និងការហ្វឹកហាត់គឺយ៉ាងពិបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យ។"ការទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន និងការឃ្លាំមើលគឺជួបការលំបាកជាច្រើនណាស់។  ប្រសិនបើការប្តេជ្ញាចិត្តត្រូវមានលទ្ធផលនៃការបណ្តុះបណ្តាលការដាំដុះត្រូវ តែមានលទ្ធផល។ "

គណៈប្រតិភូក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យតាមដានយ៉ាងទៀងទាត់។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ