រឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាំបំប៉ននិងថ្លៃថ្នាំ

រឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាំបំប៉ននិងថ្លៃថ្នាំ - ảnh 1
សមាជិការសភា Pham Khanh Phong Lan មណ្ឌលហូជីមិញ


(VOVworld)-ក្នុងការពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់ឪសថ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) នៅ សម័យ ប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥មិនា សមាជិកសមាជិការសភាបានផ្តោតការយក ចិត្តទុកដាក់ ទៅលើថ្លៃថ្នាំនិងការគ្រប់គ្រងថ្នាំបំប៉ន។​សមាជិការសភា  Pham Khanh Phong Lan
មណ្ឌលហូជីមិញ បានលើកសំណើរថា៖

        “ខ្ញុំស្នើរឲ្យមានការបញ្ញត្តិស្តីពីការដាក់កំហិតចំពោះឈ្មួញកណ្តាល។​រីឯ មន្ទី
ពេទ្យវិញ មិនគ្រាន់តែមានដំណោះស្រាយម៉ៅការប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ត្រូវមានទិស ដៅកំណត់ដែនអថេរនៃតម្លៃថ្នាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងខាងធារារ៉ាប់រងចចារ
បាន”។

        ទាក់ទិនដល់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំបំប៉ននិងគ្រឿងសំអាង សមាជិកសភា Do Van Ve
មណ្ឌល Thai Binh បានលើកច្បាស់ថា នៅវៀតណាម ថ្នាំបំប៉នបានផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ជាប្រចាំដោយសារមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងម៉ត់ចត់គ្រប់គ្រាន់អំពីការកំណត់នានា
របស់ច្បាប់។ ដោយហេតុ នេះស្នើថានាពេលខាងមុខ ត្រូវបំពេញបន្ថែមបញ្ញត្តិរឹតបន្តឹ
ងការគ្រប់គ្រង មុខទំនិញនេះក្នុងច្បាប់សុវត្ថភាពចំណីអាហារសំដៅជំនះរាល់សកម្ម
ភាព អវិជ្ជមាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ