រាត្រីតូរតន្ត្រី “ច្រៀងដោយសប្បាយយរីករាយ - Sing For Joy ២០១៧”

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងហាណូយ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅរាត្រីតូរតន្ត្រី“ច្រៀងដោយសប្បាយរីករាយ - Sing For Joy ២០១៧” ។ នេះគឺជាកម្មវិធីដើម្បី រៃអង្គាសមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជួយឧបត្ថម្ភកុមារ។ រាត្រី តូរតន្ត្រីនេះ បាននាំមកនូវការសម្ដែងតូរតន្ត្រីសំបូរបែប។
រាត្រីតូរតន្ត្រី “ច្រៀងដោយសប្បាយយរីករាយ - Sing For Joy ២០១៧”  - ảnh 1 រាត្រីតូរតន្ត្រី “ច្រៀងដោយសប្បាយយរីករាយ - Sing For Joy ២០១៧” 

នាថ្ងៃទី ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងហាណូយ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅរាត្រីតូរតន្ត្រី“ច្រៀងដោយសប្បាយរីករាយ - Sing For Joy ២០១៧” ។ នេះគឺជាកម្មវិធីដើម្បី រៃអង្គាសមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជួយឧបត្ថម្ភកុមារ។ រាត្រី តូរតន្ត្រីនេះ បាននាំមកនូវការសម្ដែងតូរតន្ត្រីសំបូរបែប។

ដោយមានសារអំពី “ក្ដីសង្ឃឹមក្នុងរាត្រីសម្ដែង “Sing For Joy ២០១៧” នេះ នឹងមានការចូលរួមរបស់សិល្បៈករចំនួន ៣៥០ នាក់ មកពីក្រុមច្រៀងជាពួក។ ជាពិសេស រាត្រីតូរតន្ត្រីនេះមានការចូលរួមរបស់ លោក Koo Chun នាយកសិល្បៈ និងជាប្រធានក្រុមច្រៀងជាពួកជាតិ កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ