រៀបចំសប្ដាហ៍ស្ថាបត្យកម្មបៃតងវៀតណាម ២០១៧លើកដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) -“សប្ដាហ៍ស្ថាបត្យកម្មបៃតងវៀតណាម ២០១៧”ថ្នាក់ជាតិ បានរៀបចំជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងហានូយ  ចាប់ ពីថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២២ខែកញ្ញា 
រៀបចំសប្ដាហ៍ស្ថាបត្យកម្មបៃតងវៀតណាម ២០១៧លើកដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1រៀបចំសប្ដាហ៍ស្ថាបត្យកម្មបៃតងវៀតណាម ២០១៧លើកដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយ 

“សប្ដាហ៍ស្ថាបត្យកម្មបៃតងវៀតណាម ២០១៧”ថ្នាក់ជាតិ បានរៀបចំជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងហានូយ  ចាប់ ពីថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២២ខែកញ្ញា ដោយមានសកម្មភាពជាច្រើន។ ដោយប្រធានបទ៖ “សំណង់បៃតង់-ជីវភាពរស់នៅបៃតង់” សប្ដាហ៍ស្ថាបត្យកម្មបៃតងវៀតណាម មានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើន ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានវិស្វករ សំណង់និងរៀបចំនគរ មានចរិតលក្ខណះជំនាញខ្ពស់។ តាមរយៈសិក្ខាសាលា បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ សហគ្រាសនិងអង្គការទាក់ទិននានា នឹងរួមគ្នាពិភាក្សា វាយតំលៃអំពីស្ថានភាព និងនាំចេញទិសដៅ ជំរុញសំណង់បៃតង់នៅវៀតណាម អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ