រួមចំណែកជំរុញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់នារីនិងបុរសនៃបណ្ដាជនជាតិភាគតិច

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២១វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើងសិក្ខាសាលា ចែករំលែកតួរលេខអំពីនារីនិងបុរស នៃបណ្ដាជនជាតិភាគតិចវៀតណាម ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាតិឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច នៃជនជាតិភាគតិចចំនួន៥៣។
រួមចំណែកជំរុញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់នារីនិងបុរសនៃបណ្ដាជនជាតិភាគតិច - ảnh 1រួមចំណែកជំរុញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់នារីនិងបុរសនៃបណ្ដាជនជាតិភាគតិច 

នាព្រឹកថ្ងៃទី២១វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើងសិក្ខាសាលា ចែករំលែកតួរលេខអំពីនារីនិងបុរស នៃបណ្ដាជនជាតិភាគតិចវៀតណាម ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាតិឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច  សង្គម កិច្ច នៃជនជាតិភាគតិចចំនួន៥៣។ នៅទីនេះ លោកស្រី Elisa Fernandez ប្រធានការិយាល័យតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីអំពីសមភាពភេទ និងប្រគល់សិទ្ធិអោយនារីនៅវៀតណាម បានចាត់ទុកថា៖  តម្រូវការអំពីភេទ ត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយជនជាតិ។ ដើម្បីធ្វើបានប្រការនេះ គ្រប់ស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាល រួមមាន៖ គណៈកម្មាធិការជនជាតិ ត្រូវបង្កើនប្រភពធនធានមនុស្ស  អនុម័តលើគោលដៅជាក់ស្ដែងអំពីភេទ បង្កើតដំណោះស្រាយនិងសកម្មភាពច្នៃប្រឌិត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ