រុស្ស៊ីរកឃើញឧបាយកលធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី

(VOVWORLD) -លោក Andrey Klimov ក៏បានចាត់ទុកថា៖ រាល់ការរារាំងរបស់រដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះ ក៏ជាឧបាយកលធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរ។
រុស្ស៊ីរកឃើញឧបាយកលធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី - ảnh 1 រុស្ស៊ីរកឃើញឧបាយកលធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី

ប្រធានគណកម្មធិការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនៃព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ី លោក Andrey Klimov នាថ្ងៃទី ២៥ មិនាបានឲ្យដឹងថា៖ គណកម្មធិការនេះមានព័ត៌មានស្ដីពីឧបាយកលរាប់ពាន់ពីខាងក្រៅ សំដៅធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកន្លងទៅ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោក Andrey Klimov ក៏បានចាត់ទុកថា៖ រាល់ការរារាំងរបស់រដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះ ក៏ជាឧបាយកលធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ