រុស្ស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកផ្តល់ភស្តុតាងអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោត

(VOVWORLD) - ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានស្នើឲ្យអាមេរិកផ្តល់ ភស្តុតាងទាក់ទិនដល់ការចោទប្រកាន់ ថា៖ ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមួយ ចំនួននាក់បានធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាឆ្នាំ ២០១៦។ 
រុស្ស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកផ្តល់ភស្តុតាងអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោត  - ảnh 1 រុស្ស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកផ្តល់ភស្តុតាងអំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោត 

(VOVworld) – ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានស្នើឲ្យអាមេរិកផ្តល់ ភស្តុតាងទាក់ទិនដល់ការចោទប្រកាន់ ថា៖ ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមួយ ចំនួននាក់បានធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាឆ្នាំ ២០១៦។ ឆ្លើយសម្ភាសកាណាល់ទូរទស្សន៍ NBC TV  នាយប់ថ្ងៃទី ២ មិនា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថា៖ រុស្ស៊ីមិនអាចមានប្រតិកម្មណាមួយឡើយ ប្រសិនបើ អាមេរិកមិនរំលោភទៅលើច្បាប់របស់រុស្ស៊ីទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ