រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីឯកភាពជាលើកដំបូងអំពីគណៈកម្មាធិការរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីរី

(VOVWORLD) - អ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងទួរគីដំណើរការចរចាអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ស៊ីរី ក៏ដូចជា របៀបធ្វើសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននេះដែរ។ 
រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីឯកភាពជាលើកដំបូងអំពីគណៈកម្មាធិការរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីរី  - ảnh 1 រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីឯកភាពជាលើកដំបូងអំពីគណៈកម្មាធិការរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីរី 

អ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងទួរគីដំណើរការចរចាអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ស៊ីរី ក៏ដូចជា របៀបធ្វើសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននេះដែរ។ នៅកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា នៅទីក្រុង Geneva ស្វីស តំណាងនៃប្រទេសទាំងបីពោលខាងលើបាន ផ្លាស់ប្តូរមតិប្រកបដោយស្ថាបនាអំពីបញ្ហានេះ។ នាខែមករាឆ្នាំ ២០១៨ មហាសន្និ បាតសន្ទនាជាតិស៊ីរីដែលគាំពារដោយរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធឡើងនៅរុស្ស៊ីសំដៅស្វែង រកការស្រុះចិត្តគំនិតអំពីដំណើរការកែទម្រង់រដ្ឋធមនុញ្ញនិងការរៀបចំបណ្ដាការបោះ ឆ្នោតដែល អ.ស.ប. ឃ្លាំមើលនៅស៊ីរី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ