លើកកំពស់គុណភាពក្នុងការឆ្លើយសំណើររបស់អ្នកបោះឆ្នោត

(VOVWORLD) -បន្តកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នារសៀលថ្ងៃទី១៦ឧសភា គណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិលើរបាយការឃ្លាំមើលការដោះស្រាយសំណើ របស់អ្នកបោះឆ្នោតដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាម។ 
លើកកំពស់គុណភាពក្នុងការឆ្លើយសំណើររបស់អ្នកបោះឆ្នោត - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១០

បន្តកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១០ នារសៀលថ្ងៃទី១៦ឧសភា គណៈ កម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិលើរបាយការឃ្លាំមើលការដោះស្រាយសំណើ របស់អ្នកបោះឆ្នោតដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាម។ ក៏នាព្រឹកថ្ងៃ ដដែល អង្គប្រជុំបានផ្តល់មតិទៅលើពង្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបមតិនិងសំណើ របស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនដាក់ជូនរកិច្ចប្រជុំលើកទី៣នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤។ មតិទាំងអស់បានផ្តោតសំខាន់លើវិស័យផលិតកម្មធ្វើអាជីវកម្ម គ្រប់គ្រងធនធាន ធម្មជាតិ ធានាអនាម័យម្ហូបអាហារ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយនិងការងារ កម្មាភិបាល។ ក្នុងនោះ  អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនបានទទួលយករាល់លទ្ធផលនៃ ការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាមនាពេលកន្លងទៅ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ