លើកកំពស់តួនាទីរបស់បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងវៀតណាមនៅស្វីស

(VOVWORLD) -អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិនានា ប្រចាំនៅទីក្រុង Geneva (ប្រទេសស្វីស) បណ្ដាអ្នកបញ្ញា អ្នកជំនាញការជាជនវៀតណាមនៅស្វីសបានមានជំនួបសន្ទនាជាមួយគ្នា ដោយប្រធានបទ៖ តួនាទីរបស់បញ្ញា និងអ្នកជំនាញការវៀតណាម នៅស្វីស ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំ-បណ្ដុះបណ្ដាល ស្រាវជ្រាវិទ្យាសាស្ត្ររវាងស្វីសនិងវៀតណាម
លើកកំពស់តួនាទីរបស់បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងវៀតណាមនៅស្វីស - ảnh 1 លើកកំពស់តួនាទីរបស់បញ្ញាវ័ន្តវ័យក្មេងវៀតណាមនៅស្វីស

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិនានា ប្រចាំនៅទីក្រុង Geneva (ប្រទេសស្វីស) បណ្ដាអ្នកបញ្ញា អ្នកជំនាញការជាជនវៀតណាមនៅស្វីសបានមានជំនួបសន្ទនាជាមួយគ្នា ដោយប្រធានបទ៖ តួនាទីរបស់បញ្ញា និងអ្នកជំនាញការវៀតណាម នៅស្វីស ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំ-បណ្ដុះបណ្ដាល ស្រាវជ្រាវិទ្យាសាស្ត្ររវាងស្វីសនិងវៀតណាម បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១០ មិថុនា នៅស្ថានទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅទីក្រុង Berne ស្វីស។ ឯកអគ្ករដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅស្វីស លោក Pham Hai Bang បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់នៃការតភ្ជាប់អ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅស្វីស និងអះអាងតួនាទីរបស់ស្ថានទូតនិងអង្គការ វៀតណាម ជាស្ពានតភ្ជាប់បញ្ញាវ័ន្ត អ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅស្វីស ជាមួយប្រទេសជាតិ។

          នៅទីនេះ បណ្ដាបញ្ញាវ័ន្ត អ្នកជំនាញការបានថ្លែងបទសន្ទរកថា ចែករំលែកទស្សនះ បទពិសោធន៍របស់ខ្លួន ចំពោះប្រទេសជាតិនិយាយរួម ជំនាន់វ័យក្មេងវៀតណាមនិយាយដោយឡែក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ