លើកកំពស់តម្លៃបន្ថែមរបស់ផលិតផលនាំចេញ

(VOVWORLD) -“កំណត់ច្បាស់ទីផ្សារនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងការនាំចេញ” នេះជាប្រធាន បទនៃវេទិកានាំចេញឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានរៀបចំនាព្រឹកថ្ងៃទី៨សីហានៅទីក្រុងហូ ជីមិញ។ �បលើកទី ៥០ទិវាបង្កើតអាស៊ាន។ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំចិន លោក Soegeng Rahardjo ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងបេ កាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា អស់រយៈពេល៥០ឆ្នាំចាប់បដិសន្ធិនិងរីកធំធាត់ អាស៊ាន បច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាអង្គការឯកភាព និងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមានល្បឿនកំណើន លឿនបំផុតលើពិភពលោកផងដែរ៕

 


រយៈពេល៧ខែកន្លងទៅ តម្លៃប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញរបស់វៀត ណាមទទួលបាន១១៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើន១៩% ហើយនេះជាកម្រិតកំណើន ខ្ពស់ជាង៣ដងបើបៀបនឹងកំណើនដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលា តំណាងជាច្រើនបានចាត់ទុកថា បច្ចុប្បន្ន ពិភពលោកទាំងមូលកំពុងឈានចូល ដំណាក់កាលឧស្សាហកម្ម៤.០។ តាមនោះ សហគ្រាសនានាគប្បីផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធ សាស្ត្រនាំចេញ។ លោក Pham Thiet Hoa នាយកមជ្ឈមណ្ឌលពន្លឿនពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖

“វេទិកានេះក៏បានដាក់ចេញនូវបញ្ហាហានិភ័យក្នុងការនាំចេញ ដើម្បីអ្នកជំនាញការ សេដ្ឋកិច្ចណែនាំឲ្យសហគ្រាសជៀសវាងនិងកាត់បន្ថយហា និភ័យនានាផងដែរ”៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ