លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨មេសានៅទីក្រុង Tam Ky ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិ
ការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានរួមសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Quang Nam
 រៀបចំសន្និសីទអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ក្រុងនៅប៉ែកខាងត្បូងភាគ
កណ្តាលនិងតំបន់ - Tay Nguyen។ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទនេះ អនុប្រធានរដ្ឋ
សភាវៀតណាម លោក Do Ba Ty បានលើកច្បាស់ថា៖       

        “ខ្ញុំស្នើឲ្យតំណាងនានា ជាពិសេសគឺអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ក្រុង
ទាំងអស់ គប្បីដកពិសោធន៍ដោយឈរលើមូលដ្ឋានវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវមូល ហេតុ
 បរានុម័ត អតហរនោម័ត និងជំនះពុះពារយ៉ាងល្អប្រសើរនាពេលខាងមុខ”។

        សន្និសីទក៏បានប្រមូលលើការផ្តុំផ្លាស់ប្តូនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីសកម្ម
ភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ