លើកកំពស់លទ្ធភាពអភិក្រមនឹងទីផ្សារទំនិញសម្រាប់ប្រជាកសិករ

(VOVWORLD) - លោក Thao Xuan Sung ប្រធានសមាគមន៍កសិករ វៀតណាមបានចាត់ទុក ថា ខ្លឹមសារសំខាន់ៗបំផុតនៃគម្រោងនេះគឺបានផ្ទេរពីវិធីសាស្ត្រហ្វឹកហ្វឺនដោយ ការទៅទស្សនាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកាលពីមុននេះ ទៅជាការទៅទស្សនាដើរ ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្ត។ 

នៅសិក្ខាសាលាស្ដីពីលទ្ធផលសហប្រតិបតិ្តការរវាងសមាគមន៍កសិករវៀតណាមនិងមូលនិធិអភិវឌ្ឍកសិកម្មអន្តរជាតិ (IFAD) ដំណាក់កាល២០១៥-២០១៩ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ បណ្ដាតំណាង បានឯកភាពថា នៅតំបន់ទាំង១១កន្លែងដែលបានដំណើរការគម្រោងនេះ ប្រជា កសិករបានផ្លាស់ប្ដូរមនសិការក្នុងផលិតកម្មតាមទិសដៅទីផ្សារ ហើយលើក កំពស់សមត្ថភាពបន្សាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់បណ្ដាគ្រួសារជនបទក្រីក្រ។

        លោក Thao Xuan Sung ប្រធានសមាគមន៍កសិករវៀតណាមបានចាត់ទុក ថា ខ្លឹមសារសំខាន់ៗបំផុតនៃគម្រោងនេះគឺបានផ្ទេរពីវិធីសាស្ត្រហ្វឹកហ្វឺនដោយ ការទៅទស្សនាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកាលពីមុននេះ ទៅជាការទៅទស្សនាដើរ ទន្ទឹមនឹងការអនុវត្ត។ ក្នុងនោះ បណ្ដាកសិករដែលធ្វើផលិតកម្មយ៉ាងពូកែនឹង ណែនាំអោយកសិករដទៃទៀតតាមរយៈរូបសណ្ឋាននានាដែលទទួលបានជោគ ជ័យក្នុងការពិតជាក់ស្ដែង៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ