លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងសំរាប់សហគ្រាសក្នុងវិស័យពន្ធនិងគយ

លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងសំរាប់សហគ្រាសក្នុងវិស័យពន្ធនិងគយ - ảnh 1
លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងសំរាប់សហគ្រាសក្នុងវិស័យពន្ធនិងគយ

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៧មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទ​បូក
សរុបកម្មវិធីឃ្លាំមើលស្ដីអំពីកំណែទម្រង់បយាកាសអាជីវកម្ម លើកកំពស់​សមត្ថភាព
ប្រកួតប្រជែងជាតិ ក្នុងវិស័យពន្ធនិងគយ ឆ្នាំ ២០១៥ និងឯកភាពផែនការ ឆ្នាំ ២០១៦
។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យ​មាតុភូមិវៀតណាម 
លោក​ Nguyen Thien Nhan បានចាត់ទុកថា៖

          “ ក្នុងឆ្នាំនេះ រួមជាមួយការឃ្លាំមើលនេះ អង្គភាពចំនួន៤ទៀតគឺ៖ សភា​ពាណិជ្ជ
កម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម សម្ព័ន្ធភាពសហករណ៍វៀតណាម ​សម្ព័ន្ធសមាគម
សហគ្រាសតូចនិងមធ្យម សមាគមន៍អាជីវករវ័យក្មេងវៀតណាម មានកម្មវិធីហ្វឹក
ហាត់ និងត្រួតពិនិត្យថា៖ នាបច្ចុប្បន្ន មានប៉ុន្មានភាគរយ ​សមាជិកក្តាប់ជាប់ច្បាប់
ពន្ធនិងគយ តាមស្មារតីធ្វើសមាហរណកម្ម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ