លើកដម្កើងពាណិជ្ជសញ្ញាភូមិរបរជាប្រពៃណីពីជីដូនជីតា

លើកដម្កើងពាណិជ្ជសញ្ញាភូមិរបរជាប្រពៃណីពីជីដូនជីតា - ảnh 1
ប្រគល់រង្វាន់និងប័ណ្ណសរសើរជូនបណ្ដាពាណិជ្ជសញ្ញា (រូបថត៖KTDT)


(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១១ មករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយរបស់វៀតណាមកាសែត
Nguoi Ha Noi (ជនហាណូយ) បានរៀបចំពិធីលើកដម្កើងពាណិជ្ជសញ្ញាជាប្រពៃណី
ពីជីដូនជីតាដ៏ល្បីល្បាញ់ ស្លាកសញ្ញាអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពនិងសិប្បៈករគំរូ
ប្រពៃណី លើកទី៤ឆ្នាំ២០១៤។គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់រង្វាន់និងប័ណ្ណសរសេរ
ជូនអាជីវករនិងសិប្បៈករចំនួន៥០នាក់ បណ្ដាមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបរជាប្រពៃណី
និងពាណិជ្ជសញ្ញាអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ