លើកតម្កើង “ពាណិជ្ជករមានចិត្តធម៌” លើកទី១ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ កាសែតមនុស្សធម៌ និង ជីវភាពរស់នៅ  (ជាស្ថាប័នបញ្ចេញមតិរបស់មជ្ឈិមសមាគមកាកបាតក្រហម វៀតណាម) បានរៀបចំពិធី "លើកតម្កើងពាណិជ្ជករចិត្តធម៌" លើកទីមួយក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។

ប្រធានសមាគមកាកបាតក្រហមវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Xuan Thu បានឲ្យដឹងថាពិធីនេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយរបស់កាសែតមនុស្សធម៌និងជីវភាព រស់នៅអនឡាញ ក្នុងគោលបំណងចង់ជួយគាំទ្រ"ខែមនុស្សធម៌" ដោយកាកបាទ ក្រហមវៀតណាមបំផុតចលនា។ ពិធីនេះនឹង ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីបន្ត លើតម្កើង និងលើកទឹកចិត្ត សហគមន៍ធុរកិច្ច និងសហគមន៍សង្គម ក្នុងការថែទាំ និងផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជាក់ស្តែងសម្រាប់ជនដែលជួបការលំបាកជាអកុសល ក្នុងសង្គមដើម្បីជួយគេឱ្យក្រោកឈរឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ