លើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមភាគហ៊ុនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសរដ្ឋ

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី៣០តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រង មជ្ឈឹម (CIEM) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រកា សរបាយការស្រាវជ្រាវអំពី ភាគទុនិក យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើភាគហ៊ុនវូបនីយកម្មសហគ្រាសរដ្ឋ។ 
លើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមភាគហ៊ុនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសរដ្ឋ - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា

នៅក្នុងសិក្ខាសាលា អ្នកជំនាញការបាននាំចេញនូវដំណោះស្រាយមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបានគោលដៅ និងប្រសិទ្ធភាពនៃភាគហ៊ុនវូបនីយកម្ម។ តាមនោះ ព័ត៌មានអំពីសហគ្រាសភាគហ៊ុន ភាវូបនីយកម្មត្រូវបានបើកជំហរ តម្លាភាព ដើម្បីអ្នកវិនិយោគមានពេលវេលាពិនិត្យ ព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃនូវតម្លៃរបស់សហគ្រាសមុននឹងចូលហ៊ុន។ អ្នកវិនិយោគយុទ្ធ សាស្ត្រ មិនត្រឹមតែនាំមកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានតម្លៃបង្កើន សម្រាប់សហគ្រាសនិងទីផ្សារថ្មីជួយសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ