លើកសរសើរគ្រូបង្រៀននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន៧០០នាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យរង

លើកសរសើរគ្រូបង្រៀននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន៧០០នាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យរង - ảnh 1
លើកសរសើរគ្រូបង្រៀននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន៧០០នាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យរង

          (VOV)_នាថ្ងៃទី៥វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រុមប្រឹក្សាកិត្តិនាមសាស្ត្រាចារ្យជាតិ
 បានរៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់ទទួល​បទដ្ឋាន
ជាសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យរង ឆ្នាំ ២០១៦។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក 
Vu Duc Dam បានអះអាងថា៖ ជួរគ្រូបង្រៀន ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ជាពិសេសគឺសាស្ត្រាចារ្យ 
បណ្ឌិត ជាពិសេសគឺបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យរង ដែលមានការរួមវិភាគទានធំ
ធេងសំរាប់បុព្វហេតុអប់រំ អភិវឌ្ឍន៍​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបុព្វហេតុរំដោះប្រ
ទេសជាតិ ឯកភាពប្រទេស កសាងនិងការពារមាតុប្រទេស។ សកលភាវូបនីយកម្ម
 និងបុព្វហេតុរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ ​បច្ចេកវិទ្យា បានអះអាងតួនាទីកាន់តែសំខាន់របស់
បញ្ញាវ័ន្ត គ្រូបង្រៀន និងអ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ។ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា៖ បណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យរង​ពង្រីកល្អតួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងសាលារៀន វិទ្យាស្ថាន ការស្រាវ
ជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ​និងសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ