លើកសរសើរសមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូលោកប្រធានហូជីមិញ

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី១៨មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញបានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីលើកសរសើរសមូហភាព បុគ្គលឆ្នើមអនុវត្តល្អការងារសិក្សារឿនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍  សិលធម៌ រចនាបទលោកហូជីមិញ។ សន្និសីទបានលើកសរសើរសមូហភាពចំនួន៥៥ 
 លើកសរសើរសមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូលោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 1លើកសរសើរសមូហភាពនិងបុគ្គលឆ្នើមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូលោកប្រធានហូជីមិញ 

        នាថ្ងៃទី១៨មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញបានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីលើកសរសើរសមូហភាព បុគ្គលឆ្នើមអនុវត្តល្អការងារសិក្សារឿនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ សិលធម៌ រចនាបទលោកហូជីមិញ។ សន្និសីទបានលើកសរសើរសមូហភាពចំនួន៥៥ និងបុគ្គលឆ្នើមចំនួន៧៧ ក្នុងចលនាធ្វើពលកម្មល្អ ពលករច្នៃប្រឌិត និងគំរូ៥០ជា មនុស្សល្អ ការងារល្អ ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកស្រី Nguyen Thi Hong អនុប្រធានសហភាពពលករវៀតណាម បានលើកច្បាស់ថា៖នាពេលខាងមុខនេះ សហជីពគ្រាប់ជាន់ថ្នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញ ត្រូវជំរុញថែមទៀតការងារសិក្សារៀនសូត្រ និងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ សិលធម៌ រចនាបទលោកប្រធានហូជីមិញ ដោយកម្មវិធី សកម្មភាព ការងារជាក់ស្ដែង ប្រសិទ្ធភាព៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ