លើកឡើងសំណើរគោលនយោបាយថ្មីសមស្របនឹងសហគ្រាស FDI ធ្វើការវិនិយោគ ក្នុងវិស័យផលិតផល ឧសថ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមិនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសអាមេរិកប្រចាំ នៅវៀតណាម (AnCham) និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសវិនិយោគពីបរទេស (VAFIE) បានប្រារព្ធកិច្ចសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយថ្មីចំពោះសហគ្រាសដែលមាន ទុនវិនិយោគនៅបរទេសក្នុងវិស័យឧសថ។
លើកឡើងសំណើរគោលនយោបាយថ្មីសមស្របនឹងសហគ្រាស  FDI ធ្វើការវិនិយោគ ក្នុងវិស័យផលិតផល ឧសថ - ảnh 1 លើកឡើងសំណើរគោលនយោបាយថ្មីសមស្របនឹងសហគ្រាស 
FDI ធ្វើការវិនិយោគ ក្នុងវិស័យផលិតផល ឧសថ

លោក Nguyen Van Toan អនុប្រធាន VAFIE បានឲ្យដឹងថារួមជាមួយដំណើរការធ្វើ សមាហរណកម្មនោះ ប្រព័ន្ធច្បាប់របស់វៀតណាមមានការវិវឌ្ឍន៍គួរឲ្យកត់សំគាល់ ដែលសមស្របនឹង ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិ ព្រមទាំង សមស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិង ច្បាប់អន្តរជាតិ។

លោកក៏សង្ឃឹមថា ការផ្លាស់ប្តូរយោបល់យ៉ាងស្មោះត្រង់ទាំងអំពីគោលនយោបាយថ្មី ចំពោះបណ្តាសហគ្រាសដែលមានទុនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសក្នុងវិស័យផលិតផល ឧសថ។ពិសេសគឺយោបល់របស់សហគមន៍សហគ្រាសវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសដែល ធ្វើអាជីវកម្មការនាំចេញនាំចូលផលិតផលឧសថនៅវៀតណាម។ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ