លោក Li Keqiang បន្តកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចិន

(VOVWORLD) - តាមទីភ្នាក់ងារចិន Xinghua ថា៖ នាថ្ងៃទី ២៨ មិនា នៅកិច្ច ប្រជុំពេញអង្ករលើកទី ៦ សម័យប្រជុំលើកទី ១ មហាសន្និបាតតំណាងប្រជាជន ទូទាំងប្រទេស (រដ្ឋសភា) របស់ចិន នីតិកាលទី ៨ ប្រធានរដ្ឋចិន លោក  Xi Jinping បានអនុម័តលើការតែងតាំងលោក Li Keqiang បន្តកាន់ដំណែងធ្វើជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះ។ 
លោក Li Keqiang បន្តកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចិន  - ảnh 1 លោក Li Keqiang បន្តកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចិន 

(VOVworld) – តាមទីភ្នាក់ងារចិន Xinghua ថា៖ នាថ្ងៃទី ២៨ មិនា នៅកិច្ច ប្រជុំពេញអង្ករលើកទី ៦ សម័យប្រជុំលើកទី ១ មហាសន្និបាតតំណាងប្រជាជន ទូទាំងប្រទេស (រដ្ឋសភា) របស់ចិន នីតិកាលទី ៨ ប្រធានរដ្ឋចិន លោក  Xi Jinping បានអនុម័តលើការតែងតាំងលោក Li Keqiang បន្តកាន់ដំណែងធ្វើជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះ។ សម័យប្រជុំលើកនេះក៏ជ្រើសតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ផ្សេងៗទៀតដូចជា៖ លោក Zhou Qiang កាន់ដំណែងជាប្រធានតយុលាការប្រ ជាជនកំពូល លោក Zhang Jun  ត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាប្រធានភ្នាក់ងារច្បាប់ រដ្ឋអាជ្ញា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ