លោក Nguyen Thien Nhan ជួបសន្ទនាជាមួយបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិជាជនវៀតណាមនៅឯបរទេស

លោក Nguyen Thien Nhan ជួបសន្ទនាជាមួយបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិជាជនវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
លោក Nguyen Thien Nhan ជួបសន្ទនាជាមួយបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិជាជនវៀតណាមនៅឯបរទេស

(VOV)_នាយប់ថ្ងៃទី៣មករា ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្សមាតុ​ភូមិ​វៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan បានមានជំនួបសន្ទនាជាមួយ​សមាជិក​គណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម នីតិកាលទី៨ ដែលជា​ជនវៀតណាម​នៅ
ឯបរទេស។ នៅទីនេះ លោក Nguyen Thien Nhan បាន​ប្រសិទ្ធិពរជូន​សមាជិកទាំង
ឡាយឆ្នាំថ្មីមួយប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសាន្តត្រាណ ជោគ​ជ័យក្នុងការងារ ​និងផ្ញើ
សេចក្ដីជូនពរដល់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅឯបរទេសសាមគ្កីភាព និង​អភិវឌ្ឍន៍
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ លោក Nguyen Thien Nhan ក៏បានជូនដំណឹង​អំពី​ស្ថានភាព
សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរបស់វៀតណាម និងសមិទ្ធិផលរបស់រណៈសិរ្សមាតុភូមិ​ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៦។​ នៅទីនេះ ដំណាងជនវៀតណាមនៅ​ឯបរទេស ក៏បានជូនដំណឹង​អំពីសមិទ្ធ
ផលរបស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅ​ឯបរទេស និងលើកឡើងការ​ជំពាក់ជំពិន 
ហើយសង្ឃឹមថាបន្តទទួលបានការ​យកចិត្តទុកដាក់ និង​ជួយឧបត្ថម្ភ​ច្រើនថែមទៀត
ពីរណៈសិរ្សមាតុភូមិ បក្ស រដ្ឋដើម្បីសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅ​ឯបរទេសនឹងនរចិត្ត
រស់នៅ ធ្វើការ និងមានជំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយ​ស្រុកកំណើត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ