លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅដល់ហ្វីលីពីន ចាប់ផ្ដើមចូលរួម អាស៊ាន-៣១

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ១២ វិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Clark Pampanga ហ្វីលីពីន ចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន លើកទី ៣១ (អាស៊ាន - ៣១) និងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ទាក់ទិននានា។ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ លោក Nguyen Xuan Phuc នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន - ៣១ និងបណ្ដាសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន+ ៣ (ជាមួយ៖ ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង) លើកទី ២០ សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ អាស៊ាន+១ (ជាមួយដៃគូនីមួយៗ៖ ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌា អាមេរិក កាណាដា សហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការសហប្រជាជាតិ) និងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ីបូព៌ា (EAS) លើកទី ១២ នៅទីក្រុងម៉ានីល ហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា។
លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅដល់ហ្វីលីពីន ចាប់ផ្ដើមចូលរួម អាស៊ាន-៣១ - ảnh 1 លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញទៅដល់ហ្វីលីពីន ចាប់ផ្ដើមចូលរួម អាស៊ាន-៣១

នាល្ងាចថ្ងៃទី ១២ វិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Clark Pampanga ហ្វីលីពីន ចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន លើកទី ៣១ (អាស៊ាន - ៣១) និងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ទាក់ទិននានា។ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ លោក Nguyen Xuan Phuc នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន - ៣១ និងបណ្ដាសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន+ ៣ (ជាមួយ៖ ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង) លើកទី ២០ សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ អាស៊ាន+១ (ជាមួយដៃគូនីមួយៗ៖ ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌា អាមេរិក កាណាដា សហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការសហប្រជាជាតិ) និងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ីបូព៌ា (EAS) លើកទី ១២ នៅទីក្រុងម៉ានីល ហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា។

ក្នុងឱកាសនេះ លោក Nguyen Xuan Phuc នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់មេគង្គ - ជប៉ុនលើកទី ៩ និងសន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅតំបន់ (RCEP) ។ តាមការរំពឹងទុក ឯកសារចំនួន ៥៥ នឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តនៅក្នុងសន្និសីទទាំងនេះ ហើយហ្វីលីពីននឹងចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសថ្នាក់ប្រធានបណ្ដាសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៩៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ