លោក Win Mint ធ្វើសេច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែងជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣០ មិនា លោក Win Mint បានធ្វើសេច្ចា
ប្រណិធានទទួលដំណែង ជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានៅសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានៃប្រទេសនេះ។ 
លោក Win Mint ធ្វើសេច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែងជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា - ảnh 1 លោក Win Mint ធ្វើសេច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែងជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា

នាថ្ងៃទី ៣០ មិនា លោក Win Mint បានធ្វើសេច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែង ជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានៅសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានៃប្រទេសនេះ។ នាថ្ងៃ ដដែល អនុប្រធានាធិបតីទី ១ លោក  Myint Swe និងប្រធានាធិបតីទី ២ លោក Henry Van Thio ក៏ធ្វើសេច្ចាប្រណិធាននៅរដ្ឋសភាផងដែរ។ អញ្ជើញចូលរួម ពិធីធ្វើសេច្ចាប្រណិធានមានទីប្រឹក្សារដ្ឋ លោកស្រី Aung San Suu Kyi ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ