លិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៤៥ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត វៀតណាម-បែលហ្សិក

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៤៥ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្របែលហ្សិក (ថ្ងៃទី២២ មីនា ឆ្នាំ១៩៧៣ ថ្ងៃទី២២ មីនា ឆ្នាំ២០១៨) នាថ្ងៃទី២២ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះ រាជាណាចក្របែលហ្សិកលោក Charles Michel បានផ្លាស់ប្ដូរលិខិត អបអរសាទរ។

  ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៤៥ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្របែលហ្សិក (ថ្ងៃទី២២ មីនា ឆ្នាំ១៩៧៣ ថ្ងៃទី២២ មីនា ឆ្នាំ២០១៨) នាថ្ងៃទី២២ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះ រាជាណាចក្របែលហ្សិកលោក Charles Michel បានផ្លាស់ប្ដូរលិខិត អបអរសាទរ។   

      នាថ្ងៃដដែល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាមលោក Pham Binh Minh និងឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបែលហ្សិកលោក Didier Reynders ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរលិខិតអំណរផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ