លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធានគណៈកម្មការឃោសនានិងអប់រំមជ្ឈឹមវៀតណាមទៅជូនពរបុណ្យតេតប្រពៃណីនៅខេត្ត Quang Nam

លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធានគណៈកម្មការឃោសនានិងអប់រំមជ្ឈឹមវៀតណាមទៅជូនពរបុណ្យតេតប្រពៃណីនៅខេត្ត Quang Nam - ảnh 1
លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធានគណៈកម្មការឃោសនានិងអប់រំមជ្ឈឹមលោកស្រី Ha Thi Khiet ប្រគល់អំណោយជូនគ្រួសារគោលនយោបាយនៅទីក្រុង Tam Ky

(VOVworld) - ក្នុងឱកាសខិតមកជិតន៍បុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំមមែសប្តស័ក២០១៥
នាថ្ងៃទី២៥ មករា លោកស្រី Ha Thi Khiet លេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធានគណៈ
កម្មការ ឃោសនានិងអប់រំមជ្ឈឹម បានដឹកនាំក្រុមការងារមជ្ឈឹមទៅសារសួរសុខទុក្ខ
 ជូនពរ តេតគ្រួសារក្រីក្រ មុខសញ្ញាគោលនយោបាយនានាលើភូមិភាគខេត្តQuang
 Nam ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។លោកស្រី Ha Thi Khietបានប្រគល់អំណោយ១០០
ចំណែកជូនគ្រួសារគោលនយោបាយ គ្រួសារក្រីក្រនៅឃុំ Que Long នៃទីក្រុង
Tam Ky។លោកស្រី Ha Thi Khiet ក៏បានប្រគល់គោ២០ក្បាល ទូរទស្សន៍៣០គ្រឿង
ជូនគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារគោលនយោបាយនៅឃុំចំនួន២គឺ ឃុំ​Que Loc និងឃុំ
Que Long ស្រុក Que Son ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ