លទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅបារំាង

លទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅបារំាង - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបារំាងJean Marc Ayrault
(រូបថតៈinternet)

(VOVworld)-គណៈបក្សសង្គមនិយមនិងបណ្តាគណៈបក្សសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានា

ធិបតីបារំាង Francois Hollande ទើបនឹងដណ្តើមបានជ័យជំនះក្នុងវង់ទី១ នៃការ
បោះឆ្នោតរដ្ឋសភា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១០មិថុនា។ លទ្ធិផលនេះ បានបន្ធូ
ស្រាល ការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះអាសន្ត “ការរួមរស់រវាងគណៈបក្សស្តាំនិយមនិង
ឆ្វេងនិយម” ដែល មិនបង្រួបបង្រួម គ្នាក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់បារំាង។  ប៉ុន្តែការ ដែលអត្រាអ្នកបោះឆ្នោត មិនទៅបោះឆ្នោតខ្ពស់ មិនអាចនិយាយអ្វីបានមុននៅ
វគ្គទី២ទេ។ អត្រា សន្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គមនិយម បានបន្ធូអារម្មណ៌អំពី
គ្រោះអាសន្តភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីមិនមានសិទ្ធអំណាចក្នុងរដ្ឋសភា។ រណសិរ្យ
ឆ្វេងនិយម ក៏មិនទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដែរ។ ស្ថាន
ភាពទៅបោះ ឆ្នោត មិនខ្ពស់រួមជាមួយលទ្ធផលនៃវគ្គទី១របស់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋ
សភាបារំាងស ឲ្យឃើញស្ថានភាពនាពេលខាងមុខពិបាកព្យាករណ៌។ នាយករដ្ឋ
មន្រ្តី Jean Marc Ayrault បានអំពាវនាវអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ក្នុង
វគ្គទីពីរនាថ្ងៃទី ១៧មិថុនាខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ព័ត៌មានទាក់ទិន
ផ្សេងៗ