លទ្ធភាពគ្មាន Brexit គឺ ២០-៣០%

(VOVWORLD) -លោកTusk បាននិយាយថា លទ្ធភាពដែល Brexit អាចមិនកើតឡើងគឺមាន ២០ ដល់ ៣០ ភាគរយ។ទន្ទឹមនឹងនេះ លោក Tusk ក៏បានលើកឡើងអំពីការលំបាក់ព្យាករណ៍អំពីរបៀប ពេលវេលា និងការដែលអង់ក្លេសចាក់ចេញពី  EU ដែរឬទេ។
លទ្ធភាពគ្មាន Brexit គឺ ២០-៣០% - ảnh 1ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) Donald Tusk  (រូបថត៖ TTXVN) 

លទ្ធភាពគ្មាន Brexit គឺ ២០-៣០%។ នេះគឺជាការអះអាងរបស់ ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) Donald Tusk ក្នុងបរិបទដែលអង់គ្លេសនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតអំពីការចាកចេញ ឬមិនចាកចេញពី "ដំបូលរួមអឺរ៉ុប" នេះ បន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិអំពី Brexit - អង់គ្លេសចាកចេញពី EU នាឆ្នាំ ២០១៦។

នាថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្លើយសម្ភាសន៍សារព័ត៌មានប៉ូឡូញនោះ ប្រមុខ EC បាននិយាយថា Brexit បានធ្វើឲ្យចលនាគាំទ្រអឺរ៉ុបកើនឡើងនៅអង់គ្លេស។ លោកបាននិយាយថា លទ្ធភាពដែល Brexit អាចមិនកើតឡើងគឺមាន ២០ ដល់ ៣០ ភាគរយ។ទន្ទឹមនឹងនេះ លោក Tusk ក៏បានលើកឡើងអំពីការលំបាក់ព្យាករណ៍អំពីរបៀប ពេលវេលា និងការដែលអង់ក្លេសចាក់ចេញពី  EU ដែរឬទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ