លីប៊ីជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកជិត ១៣០ នាក់លើសមុទ្រ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៦ ឧសភា កងទ័ពជើងទឹកស៊ីប៊ីបានឲ្យដឹងថា៖ ចោរសមុទ្រ បានប្លន់ទ្រពសម្បិត្តទាំងអស់របស់ជនចំណាកស្រុកចំនួន ១២៩ នាក់លើទុក កៅស៊ូដែលកំពុងឆ្ពោះទៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ 
លីប៊ីជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកជិត ១៣០ នាក់លើសមុទ្រ - ảnh 1 លីប៊ីជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកជិត ១៣០ នាក់លើសមុទ្រ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៦ ឧសភា កងទ័ពជើងទឹកស៊ីប៊ីបានឲ្យដឹងថា៖ ចោរសមុទ្រ បានប្លន់ទ្រពសម្បិត្តទាំងអស់របស់ជនចំណាកស្រុកចំនួន ១២៩ នាក់លើទុក កៅស៊ូដែលកំពុងឆ្ពោះទៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងអាកាសលីប៊ី លោក Ayoub Qassem បានឲ្យដឹងថា៖ ក្នុងចំណមជនភៀសខ្លួន មាននារីចំនួន ២៧ នាក់និងកុមារចំនួន ២ នាក់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ