វង់ចរចារស្តីអំពីបញ្ហានៅស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនាខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

(VOVWORLD) - បេសកជនពិសេស អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហានៅស៊ីរី លោក Staffan de Mitsura បានឲ្យដងឹថា៖ វង់ចរចារថ្មីអំពីស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើម ឡើងវិញនៅទីក្រុង Geneva ស្វីស នាខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ នាចុងខែឥស្លាម Ramadan។
វង់ចរចារស្តីអំពីបញ្ហានៅស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនាខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ - ảnh 1 វង់ចរចារស្តីអំពីបញ្ហានៅស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនាខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

(VOVworld) – បេសកជនពិសេស អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហានៅស៊ីរី លោក Staffan de Mitsura បានឲ្យដងឹថា៖ វង់ចរចារថ្មីអំពីស៊ីរីអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើម ឡើងវិញនៅទីក្រុង Geneva ស្វីស នាខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ នាចុងខែឥស្លាម Ramadan។ ក៏តាមបេសកជនពិសេសនេះដែរថា៖ បណ្ដាការចរចារសន្តិភាព ដែលត្រូវបានផ្អាកបន្តនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅនាដើមខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ មុនពេលសន្និសីទ G20 គ្រោងនឹងប្រារព្ធឡើងនៅអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី ៧ និងទី ៨ ខែកក្កដា។ លោក De Mitsura ក៏បានសង្ឃឹមថា៖ ប្រសិនបើ រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកទទួលបានការបោះជំហានមួយចំនួនក្នុងសន្និសីទកំពូល G20  ប្រការនេះនឹងជួយ ឧបត្ថម្ភជំរុញដំណើរសន្តិភាពនៅស៊ីរី៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ