វណ្ណកម្មចំនួន ៩៥ ទទួលរង្វាន់សារព័ត៌មានជាតិលើកទី ១១

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣ មិថុនា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមេប្រយោគផ្ដាច់ព្រ័ត្រពាន រង្វាន់សារព័ត៌មានជាតិលើកទី ១១ ប្រធានសមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាម Thuan Huu បានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាបានជ្រើសរើសវណ្ណកម្មចំនួន ១២៩ ក្នុងចំណោមវណ្ណកម្មចំនួន ១៣៩ ចូលក្នុងជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។
វណ្ណកម្មចំនួន ៩៥ ទទួលរង្វាន់សារព័ត៌មានជាតិលើកទី ១១  - ảnh 1 វណ្ណកម្មចំនួន ៩៥ ទទួលរង្វាន់សារព័ត៌មានជាតិលើកទី ១១ 

`(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៣ មិថុនា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមេប្រយោគផ្ដាច់ព្រ័ត្រពាន រង្វាន់សារព័ត៌មានជាតិលើកទី ១១ ប្រធានសមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាម Thuan Huu បានឲ្យដឹងថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាបានជ្រើសរើសវណ្ណកម្មចំនួន ១២៩ ក្នុងចំណោមវណ្ណកម្មចំនួន ១៣៩ ចូលក្នុងជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។ ក្នុងនោះ មានរង្វាន់ A ចំនួន ៧ រង្វាន់ B ចំនួន ២៩ រង្វាន់ C ចំមួន ៣៩ និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន ២៥។ តាមការវាយតំលៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រយោគបានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាវណ្ណកម្មដែលបានចូលរួមការប្រឡងលើកនេះសុទ្ធតែក្តាប់ជាប់ភារកិច្ចនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដែល ប្រតិកម្មដោយទាន់ពេលវេលានិងរស់រវើកនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់មាតុប្រទេស។ ពិធីប្រគល់រង្វាន់សារព័ត៌មានជាតិលើកទី ១១ ឆ្នាំ ២០១៦ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងទិវាអ្នកាសែតវៀតណាម ថ្ងៃទី ២១ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ