វៀតណាមគាំទ្ររាល់ការខំប្រឹងប្រែងជំរុញការសន្ទនានិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានស្តីអំពីប្រតិ កម្មរបស់វៀតណាមចំពោះមុខ ស.ប.ប.ក. បាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលនាថ្ងៃ ទី ១៤ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានអះអាងថា«វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់បំរ៉ែបំរួល ទាក់ទិនដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េនាពេលថ្មីៗនេះហើយមានការព្រួយបារម្មយ៉ាងខ្លាំងអំពី ការបាញ់កាំជ្រួចនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលរំលោភទៅលើសេចក្តី សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ។ 
វៀតណាមគាំទ្ររាល់ការខំប្រឹងប្រែងជំរុញការសន្ទនានិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េ  - ảnh 1 វៀតណាមគាំទ្ររាល់ការខំប្រឹងប្រែងជំរុញការសន្ទនានិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េ 

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានស្តីអំពីប្រតិ កម្មរបស់វៀតណាមចំពោះមុខ ស.ប.ប.ក. បាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលនាថ្ងៃ ទី ១៤ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានអះអាងថា៖ «វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់បំរ៉ែបំរួល ទាក់ទិនដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េនាពេលថ្មីៗនេះហើយមានការព្រួយបារម្មយ៉ាងខ្លាំងអំពី ការបាញ់កាំជ្រួចនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលរំលោភទៅលើសេចក្តី សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ។ វៀតណាមមុនក៏ដូចជាក្រោយ គាំទ្ររាល់ការខំប្រឹងប្រែងសន្ទ្នានិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េ។  វៀតណាមស្នើរឲ្យភាគីទាក់ទិននានាប្រតិបត្តិតាមបណ្ដាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ហើយមានសកម្មភាពមានចរិតលក្ខណៈស្ថាបនា ជាក់ស្តែងក្នុងការក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ