វៀតណាមឃោសនាជួយជ្រោមជ្រែងទិវាពិភពលោកគ្មានបារី(ថ្ងៃទី៣១ឧសភា)

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១ឧសភា គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងអង្គការពីមជ្ឈឹមដល់មូលដ្ឋានបានរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗជួយជ្រោមជ្រែងទិវាពិភព លោកគ្មានបារី (ថ្ងៃទី៣១ឧសភា) សប្ដាហ៍ជាតិគ្មានបារី (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១ឧសភាឆ្នាំ២០១៧)
 វៀតណាមឃោសនាជួយជ្រោមជ្រែងទិវាពិភពលោកគ្មានបារី(ថ្ងៃទី៣១ឧសភា) - ảnh 1 វៀតណាមឃោសនាជួយជ្រោមជ្រែងទិវាពិភពលោកគ្មានបារី(ថ្ងៃទី៣១ឧសភា)

(VOV)_ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១ឧសភា គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងអង្គការពីមជ្ឈឹមដល់មូលដ្ឋានបានរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗជួយជ្រោមជ្រែងទិវាពិភព លោកគ្មានបារី (ថ្ងៃទី៣១ឧសភា) សប្ដាហ៍ជាតិគ្មានបារី (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១ឧសភាឆ្នាំ២០១៧)។ទិវាពិភពលោកឆ្នាំនេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាន ជ្រើសរើសប្រធានបទ៖” បារី-ការគំរាមកំហែងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព នៅប្រទេស ផ្សេងៗ។”

          នៅវៀតណាម គ្រប់ក្រសួងនិងស្ថាប័នក្នុងទូទាំងប្រទេសបន្តជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនានិងអនុវត្តអោយបានម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់បង្ការប្រឆាំងគ្រោះថ្នាក់ពីបារី។ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ