វៀតណាម-ចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកសិកម្ម

វៀតណាម-ចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកសិកម្ម - ảnh 1
វៀតណាម-ចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកសិកម្ម (VOV)

        Vovworld-វៀតណាម-ចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកសិកម្ម។ នេះ​ជា
​ខ្លឹមសារសំខាន់នៃអនុស្សារណៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មរវាង
វៀតណាមនិងចិនដែលត្រូវបានអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
​វៀតណាមលោក Vu Van Tam និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចិនលោក​Zhang Taolin
ចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី២០ឧសភា។ ជាក់ស្ដែងគឺភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើនកិច្ច​
សហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មជាដើម។

        នាពេលកន្លងទៅក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបានមានកិច្ច​សហប្រតិបត្តិ
ការជាច្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម ពិសេសគឺសកម្មភាពបណ្ដុះ​បណ្ដាលលើកកំពស់
សមត្ថភាពនិងជលផល។ ក្រសួងទាំងពីរក៏មានគោល​នយោបាយជួយឧបត្ថម្ភលើក
ទឹកចិត្តអង្គភាពអាជីវកម្មវិនិយោគក្នុងវិស័យ​ផលិតកម្មនិងកែច្នៃគ្រឿងឈើចំណី
ចិញ្ចឹមសត្វជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ