វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍និងម្ហួបអាហារអន្តរជាតិនៅបារាំង

(VOVWORLD) - វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍និងម្ហួបអាហារអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Dijon (DIJON CONGREXPO) ប្រទេសបារាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ១១ វិច្ឆិកា។ 
វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍និងម្ហួបអាហារអន្តរជាតិនៅបារាំង - ảnh 1 វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍និងម្ហួបអាហារអន្តរជាតិនៅបារាំង

(VOVworld)  - វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍និងម្ហួបអាហារអន្តរជាតិនៅ ទីក្រុង Dijon (DIJON CONGREXPO) ប្រទេសបារាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ១១ វិច្ឆិកា។ ស្តង់ទំនិញសិប្បកម្មប្រពៃណីនិងទេសចរណ៍ចំនួន ២០ ស្តង់របស់ វៀតណាមត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ។ តំណាងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Viettravel លោកស្រី Le Y Linh បានចែករំលែកថា៖

        «អាចសង្ឃឹមថា៖ ម្ហូបអាហារវៀតណាមនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាទ្រពសម្បិត្ត វប្បធមន៌អរូបីរបស់ពិភពលោក។ ស្ថានទូតនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌វៀតណាមនៅ បារាំងបានបង្កើតឡើងស្ពានតភ្ជាប់ល្អដើម្បីឧទ្ទេសនាមម្ហូបអាហាររបស់វៀតណាមដល់ មិត្តភ័ក្តអន្តរជាតិ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ