វៀតណាមចូលរួមពិធីបុណ្យ Chingay របស់សិង្ហបុរី

វៀតណាមចូលរួមពិធីបុណ្យ Chingay របស់សិង្ហបុរី - ảnh 1
ពិធីបុណ្យ Chingay

          (VOV)_បណ្ដាសិល្បករ សិល្បការនីនៃរោងល្ខោនរបាំ ចម្រៀង​វៀតណាមនឹង
ដំណាងអោយវៀតណាម ចូលរួមពិធីបុណ្យតាមដងវិថី “ Chingay “ នៅសិង្ហបុរី ចាប់
ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី២៨កុម្ភះ។​ តាម​លោក Ang Hak Seng អគ្គនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធ
សមាគមន៍ប្រជាជន​សិង្ហបុរី ជាអង្គការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះអោយដឹងថា៖ បណ្ដា
សិល្បករ ​សិល្បការនីវៀតណាមចូលរួមពិធីបុណ្យនេះនឹងជួយប្រជាជនសិង្ហបុរី
យល់ដឹងបន្ថែមអំពីបណ្ដាចំណុចដ៏វិសេសវិសាលរបស់វប្បធម៌វៀតណាម រួមចំ
ណែកជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងសិង្ហបុរីនិងវៀតណាម និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរ ជួប
ប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរទៀតផង។

          “ Chingay 2015“ ជាពិធីបុណ្យធំបំផុត ក្នុងឆ្នាំ ដោយបានរៀបចំ​ឡើងពីឆ្នាំ
 ១៩៧៣មក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ