វៀតណាមចូលរួមពិព័ណ៌ម្ហូបអាហារ Vibrant Tamil Nadu នៅឥណ្ឌា

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែសីហា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម IDA Scudder ទីក្រុង Madurai រដ្ឋ Tamil Nadu (ប្រទេសឥណ្ឌា) បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទនិង ពិព័ណ៌អន្តរជាតិអំពីម្ហូបអាហារ “Vibrant Tamil Nadu 2018”។
វៀតណាមចូលរួមពិព័ណ៌ម្ហូបអាហារ Vibrant Tamil Nadu នៅឥណ្ឌា - ảnh 1 វៀតណាមចូលរួមពិព័ណ៌ម្ហូបអាហារ Vibrant Tamil Nadu នៅឥណ្ឌា

នេះគឺជាពិព័ណ៌កសិកម្ម ស្បៀងអាហារ ម្ហូបអាហារ និងទឹកភេសជ្ជៈដ៏ធំនៅក្នុង តំបន់ដែលរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋ Tamil Nadu ដោយមាន ការជួយឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធររដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិ។ប្រតិភូវៀតណាមមានសហ គ្រាសចំនួន៧ដែលចូលរួមកម្មវិធីនេះ ហើយក្នុងពេលចូលរួមពិព័ណ៌នេះ សហគ្រាសវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយអំពីម្ហូបអាហាររបស់វៀតណាម រួមទាំង ផ្លាស់ប្តូរ អំពីឱកាសធ្វើអាជីវកម្ម ជាពិសេសអំពាវនាវវិនិយោគិន របស់ឥណ្ឌា និង បណ្តា ប្រទេសនៅលើពិភពលោកមកចូលរួមកម្មវិធី ”សូមស្វាគមន៍និងវិនិយោគ នៅ វៀតណាម” ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ