វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ Ottawa ២០១៧

វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ Ottawa ២០១៧ - ảnh 1
ស្តង់ទំនិញរបស់វៀតណាមនៅពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ Ottawa ឆ្នាំ២០១៧​ (រូបថត៖Giang Nguyen/Vietnam+)

(VOVworld) - ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី២៦ មិនា ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍និងសម្រាក
លំហែកាយ Ottawa លើកទី២៣ បានប្រារព្ធឡើងនៅរដ្ឋធានី Ottawa របស់កាណាដា។
ពិព័រណ៍នេះជាផ្សារណាត់មួយក្នុងចំណោមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍ធំបំផុតនៅតំបន់
ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។ពិព័រណ៍នេះគឺសំដៅផ្សព្វផ្សាយនិងពន្លឿនទេសចរណ៍ហើយ
ជាឱកាសដើម្បីសហគ្រាសទេសចរណ៍ជួបប្រាស្រ័យ និងសហ ប្រតិបតិ្តការធ្វើ
អាជីវកម្ម ព្រមទាំងក៏ជាកន្លែងដើម្បីភ្ញៀវទេសចរស្វែងយក់និង ជ្រើសរើសទីកំសាន្ត
សមស្របរបស់ខ្លួន។ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកាណាដាបានចូលរួមពិព័រណ៍
នេះសំដៅជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីរូបភាពទឹកដីនិងមនុស្ស វៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ