វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៌អន្តរជាតិនៃក្រុមការទូតឆ្នាំ២០១៨នៅទីក្រុង New Delhi

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ នៅទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រព្រឹត្តទៅពិព័រណ៌អន្តរជាតិនៃក្រុមការទូតឆ្នាំ២០១៨ (International Bazaar 2018)។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រមួលមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជាប្រចាំដ៏ធំបំផុតនៃសមាគមនារីសម្បូររុងរឿងរួម Delhi (DCWA) ដោយមានការចូលរួមរបស់សវប្រតិភូការទូតបរទេសជិត ៥០ ក្រុមប្រចាំនៅឥណ្ឌា។
វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៌អន្តរជាតិនៃក្រុមការទូតឆ្នាំ២០១៨នៅទីក្រុង New Delhi - ảnh 1 វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៌អន្តរជាតិនៃក្រុមការទូតឆ្នាំ២០១៨នៅទីក្រុង New Delhi

ស្តង់ទំនិញនៅពិព័រណ៌នេះបានតាំងបង្ហាញផលិតផលគ្រប់មុខដូចជាខោអាវ ស្បែកជើង សម្ភារៈក្នុងគ្រួសារ  ផលិតផលសប្បកម្ម វត្ថុតាំងតែងឲ្យសង្ហារឹម និងម្ហូបអាហារពិសេសប្រចាំតំបន់នៃបណ្តាប្រទេសនិមួយៗជាដើម។ ក្រុមវៀតណាមបានតាំងបង្ហាញផលិតផលពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណប្រទេសជាតិ ដូចជា មួកស្លឹកវៀតណាម កាហ្វេ រួមទាំងមុខទំនិញជាប្រពៃណីដូចជាណែមចៀន និងហ្វឺជាដើម។ ពិព័ណ៌នេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ រូបភាពប្រទេសេវៀតណាមជូនមិត្តអន្តរជាតិផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ