វៀតណាមចូលរួមមហោស្រពតែនិងកាហ្វេនៅ អ.ស.ប.

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា នៅទីក្រុង New York អាមេរិក មហោស្រព តែនិងកាហ្វេបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតែនិងកាហ្វេលើពិភពលោក។
វៀតណាមចូលរួមមហោស្រពតែនិងកាហ្វេនៅ អ.ស.ប.  - ảnh 1 វៀតណាមចូលរួមមហោស្រពតែនិងកាហ្វេនៅ អ.ស.ប. 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា នៅទីក្រុង New York អាមេរិក មហោស្រព តែនិងកាហ្វេបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតែនិងកាហ្វេលើពិភពលោក។ ប្រទេសនាំចេញតែនិងកាហ្វេជួរមុខលើពិភពលោកចំនួន ១៥ ក្នុងនោះមានវៀតណាមផងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ នៅទីនេះ ផលិតផលតែនិងកាហ្វេសុទ្ធតែមានតំលៃ ១ ដុល្លាអាមេរិក។ ប៉ុន្តែ អតិថិជនមិនបង់ប្រាក់ទេ ជាថ្នូរនឹនោះគឺប័ណ្ឌទិញទំនិញដែលមូលនិធិកុមាររបស់ អ.ស.ប.ប UNICEF លក់នៅ ទ្វារ។ ចំនួនប្រាក់ដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះកុមារនៅយ៉េម៉ែនដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលដោយគ្រោះទុរ្ភិក្ស៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ