វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទកងកម្លាំងការពារជាតិ អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី 20

(VOVWORLD) -សន្និសីទការពារជាតិ អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី 20 (CHOD-20) បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញានៅប្រទេសកាណាដា។ 
វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទកងកម្លាំងការពារជាតិ អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី 20 - ảnh 1វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទកងកម្លាំងការពារជាតិ អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី 20 

សន្និសីទការពារជាតិ អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី 20 (CHOD-20) បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញានៅប្រទេសកាណាដា។ គណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចូលរួមសន្និសីទកងកម្លាំងការពារជាតិ អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលនេះ នៅតែបន្តបញ្ជាក់ពីតួនាទីនិងឋានៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក តាមរយៈសកម្មភាពក្នុងវេទិកាពហុភាគីយោធា - ការពារជាតិ។ តាមនោះរួមចំណែកអះអាងនូវគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសពហុភាគីភាវូបនីយកម្ម ពហុបែបភាវីបនីយកម្ម សកម្មនិងមានការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមក្នុងដំណើការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ