វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិADMM

             

វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិADMM - ảnh 1
វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិADMM(រូបថត​VNA)

Vovworld-ព្រឹកថ្ងៃទី២៨សីហាសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិនៃបណ្តាប្រទេ
សអាស៊ានបានប្រារព្វឡើងនៅ រដ្ឋធានី Bandar Seri Begawan របស់ប្រ៊ុយណេ​។គណះប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយនាឧត្តមសេនីយ៍ Phung Quang Thanh រដ្ឋមន្រ្តី
ការពារប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមសន្និសីទនេះ។នៅសន្និសីទលើកនេះ បណ្តា រដ្ឋមន្រ្តីប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីសភាពការណ៍សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិ
បត្តិការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងកករបខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងដៃគូនានាជាដើម។
ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្តា រដ្ឋមន្រ្តីក៍តៀមរៀបចំខ្លឹមសារអោយសន្និសីទបើកទូលាយរវាង
រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានជាមួយបណ្តាប្រទេសដៃគូលើកទី២ដែល
ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៩សីហា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ